Cinema in ContextDoe Het Zelf

In welke bioscoop van Abraham Tuschinski is de film De Jantjes (1934) het meest vertoond?


Je kunt in Cinema Context snel vinden in wiens bioscopen een bepaalde film heeft gedraaid. Maar als je bovendien het aantal voorstellingen per bioscoop wil tellen, moet je meer doen. Om de vraag te kunnen beantwoorden, gaan we de gegevens van twee collecties combineren, Bioscopen en Films. De eerste bevat de namen van bioscopen en hun directeuren, de tweede heeft de titels. We brengen de gevonden gegevens vervolgens over naar een database om ze opnieuw te groeperen en te tellen.

Methode

Stap 1

 • Open Cinema Context in een nieuw venster
 • Klik op bioscopen
 • Vul in het eerste zoekveld 'Tuschinski' in en selecteer in het keuzeveld Naam van Persoon.
 • Vul in het eerste veld achter Actief tussen'1934' in. Het tweede veld mag op 2006 blijven staan.
 • Klik bovenaan op Alles naar bewaarset.

Stap 2

 • Klik bovenaan de pagina op Films.
 • Vul in het eerste zoekveld 'Jantjes' in ('De' laat je weg) en selecteer in het keuzeveld Filmtitel.
 • Vul achter Film gemaakt tussen in beide zoekvelden 1934 in.
 • Kies onder 'Beperk zoekopdracht tot' voor Beide.
 • Klik op
 • Klik op de gevonden link, die je naar de pagina van De Jantjes brengt.
 • Klik op het tabblad Voorstellingen en klik onderin op de link met de tekst Er zijn 167 filmvoorstellingen gevonden. Klik om alle records te tonen.
 • Je ziet nu alle voorstellingen van De Jantjes. Klik bovenaan op alles naar bewaarset.
 • Klik in het venster van de bewaarset (als het venster niet zichtbaar is, klik je bovenaan de pagina op Mijn Bewaarset) op download inhoud en sla het bestand in een gemakkelijk terug te vinden map op.

terug naar boven

Stap 3

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet het bestand HowToDoInAccess.xslt op je computer staan. Als je dit bestand nog niet hebt geïnstalleerd, volg dan de methode op Waar vind ik het transformatie-bestand en waartoe dient het? en ga vervolgens verder bij Stap 4. Heb je dit bestand al eerder geinstalleerd, volg dan de procedure hieronder.

 • Start MS Access.
 • Klik linksboven op File > New.
 • Kies rechts in het scherm voor het creëren van een Blank database.
 • Creëer de database in een gemakkelijk terug te vinden map.
 • Klik op File > Get External Data > Import.
 • Kies in het keuzeveld Files of type voor XML en selecteer het eerder opgeslagen bestand met de bewaarset.
 • Klik op Options > Transform.
 • Selecteer HowToDoInAccess en klik op Ok. Klik vervolgens nogmaals op Ok om de gegevens te importeren.

terug naar boven

Stap 4

 • Klik in de linker helft onder Objects op Query en dubbelklik vervolgens in de rechter helft op . Er verschijnt een hulpvenster met de namen van alle tabellen.
 • Selecteer tblJoinProgrammaCinema en klik op Add. Deze tabel bevat alleen de link naar voorstellingen, niet de details; meer hebben we nu niet nodig.
 • Selecteer tblCinema en klik op Add. Deze tabel bevat de namen van bioscopen.
 • Klik op Close en het hulpvenster verdwijnt. De twee tabellen staan op de bovenste helft van de query module.
 • Sleep cinema_id uit tabel tblCinema naar het gelijknamige veld in tabel tblJoinProgrammaCinema. Er loopt nu een lijntje tussen de twee tabellen. Dat wil zeggen dat beide tabellen onderling gekoppeld zijn via het gemeenschappelijke veld tblJoinProgrammaCinema.
 • Sleep cinema_name uit tabel tblCinema naar de eerste kolom in de onderste helft van de query module.
 • Sleep programme_id uit tabel tblJoinProgrammaCinema naar de tweede kolom in de onderste helft van de query module.
 • Klik op (Totals) bovenin de taakbalk.
 • Kies achter Totals in de kolom cinema_name voor Group By en in de kolom programme_id voor Count. De query telt op deze manier het aantal voorstellingen per bioscoop.


Als je nu op View > Datasheet view klikt zie je onderstaande tabel waaruit af te lezen valt dat De Jantjes veelvuldig is vertoond in Passage en Royal. Je kunt nog niet zien in welke steden deze bioscopen staan.terug naar boven

Stap 5

We gaan nu de steden toevoegen aan de query. We willen immers de verschillende locaties van elkaar kunnen onderscheiden.

 • Open de ontwerpkant van de query door in de menubalk te klikken op View > Design View.
 • Klik op in de taakbalk of klik in de menubalk op Query > Show Table
 • Selecteer tblJoinCinemaAddress en klik op Add.
 • Selecteer tblAddress en klik op Add.
 • Klik op Close en het hulpvenster verdwijnt.
 • Sleep address_id in de tabel tblAddress naar het gelijknamige veld in tabel tblJoinCinemaAddress. Er verschijnt een lijn tussen beide velden.
 • Sleep cinema_id in de tabel tblJoinCinemaAddress naar het gelijknamige veld intabel tblCinema. Er verschijnt een lijn tussen beide velden.
 • Sleep address_city in tabel tblAddress naar een plaats vóór de eerste kolom. Het veld wordt toegevoegd als kolom.
 • Klik op View > Datasheet view. De steden staan voor de bioscoopnamen.
terug naar boven

Discussie

 • Waar zijn deze cijfers op gebaseerd? Cinema Context telt het aantal vertoningsweken, een week die meestal begint op een vrijdag. Je kunt ook van prolongaties spreken als een film meer dan een week draait in dezelfde bioscoop. Soms keert een film na een afwezigheid weer terug in hetzelfde theater; je zou dan kunnen spreken van een reprise. Je kunt dat laatste niet zien aan de cijfers.
 • Ook kun je niet zien welke bioscopen de film eerder vertoonden en welke pas later. Daarvoor moet je terug naar het overzicht op de website. Je kunt daar de marketing van de film in de tijd nader bestuderen.
 • Het grote Tuschinski Theater in Amsterdam had De Jantjes slechts vier weken op het programma staan. Dat was voor een premieretheater echter heel lang in die tijd: het kwam zelden voor. De verdere exploitatie werd meestal snel overgenomen door een 'navertoningstheater'. Welke bioscoop in Amsterdam resp. Rotterdam vervulde deze functie in dit geval?
 • Het zal je wellicht zijn opgevallen dat je in eerste instantie meer bioscopen vond dan er uiteindelijk in het Accessoverzicht staan. Dit komt omdat Access de theaters waarin De Jantjes geen enkele keer vertoond werd, niet laat zien. Wil je deze theaters toch in de tabel opnemen, klik in de query dan met je rechtermuisknop op de lijn tussen tblCinema en JoinProgrammeCinema, klik vervolgens op Join Properties en kies voor de tweede optie. Wanneer je nu opnieuw op View > Datasheet view klikt, zijn ook de bioscopen waarin De Jantjes niet vertoond werd, in de tabel opgenomen.