Cinema in ContextDoe Het Zelf

Welke films heeft de Filmliga in Utrecht vertoond tussen 1927 en 1933?


Deze vraag sluit aan bij Waar kon je in Utrecht speciale filmvoorstellingen van de Nederlandse Filmliga bijwonen? De vraag kan in drie stappen worden beantwoord. We zoeken eerst de voorstellingen, we importeren die vervolgens in een database en tenslotte halen we de filmtitels erbij. Als extra optie kun je de gevonden gegevens nog verwerken in een interactieve kruistabel of draaitabel (pivot table). Dat is een digitale techniek om variabelen (de kolommen in een tabel) op verschillende manieren met elkaar te kruisen.

Tip: Als je meer dan 500 resultaten wilt downloaden (niet nodig in deze oefenning), moet je inloggen bij Cinema Context. Je mag dan maximaal 1000 resultaten ineens downloaden. Wie een UvAnetID van de Universiteit van Amsterdam heeft, kan zonder meer inloggen. Anderen moeten een verzoek hiertoe indienen bij k.dibbets@xs4all.nl

Methode

Stap 1

We gaan de voorstellingen zoeken. Cinema Context heeft de voorstellingen van de Filmliga gemarkeerd met het trefwoord 'Filmliga'. Dat woord kun je via de zoekpagina van een andere collectie niet vinden.

 • Open Cinema Context in een nieuw venster
 • Klik bovenaan de pagina op Voorstellingen.
 • Vul in het eerste zoekveld 'Filmliga' in en laat het keuzeveld op Alle Velden staan.
 • Vul in het tweede zoekveld 'Utrecht' in en selecteer in het keuzeveld Stad.
 • Klik op Cinema Context vindt 48 voorstellingen, die aan de zoekvraag voldoen.
 • Klik op alles naar bewaarset.
 • In het venster van de bewaarset klik je op download inhoud (als het venster niet zichtbaar is, klik je bovenaan de pagina op Mijn Bewaarset). Sla het bestand met resultaten op in een gemakkelijk terug te vinden map. Sluit Cinema Context niet af.

Stap 2

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet het bestand HowToDoInAccess.xslt op je computer staan. Als je dit bestand nog niet hebt geïnstalleerd, volg dan de methode op Waar vind ik het transformatie-bestand en waartoe dient het? en ga vervolgens verder bij B. Heb je dit bestand al eerder geïnstalleerd, begin dan bij A.

A

 • Start MS Access.
 • Klik linksboven op File > New.
 • Kies rechts in het scherm voor het creëren van een lege of Blank database.
 • Creëer de database in een gemakkelijk terug te vinden map.
 • Klik linksboven in de menubalk op File > Get External Data > Import.
 • Kies beneden in het keuzeveld Files of type voor XML en selecteer het eerder opgeslagen bestand met de bewaarset.
 • Klik Options > Transform.
 • Selecteer HowToDoInAccess. Klik OK om te bevestigen en nog eens OK om de gegevens te importeren. Ga verder met B.

B

In het databasevenster staan nu de namen van zes tabellen. Je kunt de ikoontjes vervangen door een lijst namen als je boven in de menubalk klikt op View > List.

 • Dubbelklik in het databasevenster op tblJoinProgrammeFilm. De tabel gaat open.
 • Selecteer de kolom title_id door een keer op de kolomkop te klikken. De hele kolom wordt zwart.
 • Ga bovenin naar de menubalk en klik op Edit > Copy. Alle identifiers van filmtitels zitten nu in het geheugen.

terug naar boven

Stap 3

We gaan de bijbehorende filmtitels opzoeken in Cinema Context en importeren in MS Access.

 • Keer terug naar de website van Cinema Context en klik bovenaan de pagina op Films.
 • Klik rechtsboven op Inloggen en log in. Je krijgt daardoor extra faciliteiten om te zoeken met een lijst van identifiers.
 • Klik rechtsboven op Download maken. Er verschijnt een nieuwe pagina met een groot zoekveld.
 • Plak alle ID's in het grote zoekveld en klik op Maak nieuwe bewaarset.

Het venster van de bewaarset toont de gezochte filmtitels. Dit is wel het antwoord op de vraag, maar een lange lijst is niet altijd overzichtelijk. Het kan veel beter. Je kunt de lijst in de database nader inspecteren en analyseren. Dat gaat op de volgende manier.

terug naar boven

Stap 4 (optie)

We importeren de filmtitels in de database.

 • In het venster van de nieuwe bewaarset klik je op download inhoud. Sla het bestand met resultaten op in een gemakkelijk terug te vinden map.
 • Keer terug naar je database. Als de tabel nog geopend is, sluit je die af door rechtsboven op het kruisje van de tabel (niet van de database!) te klikken.
 • Klik linksboven op File > Get External Data > Import.
 • Kies in het keuzeveld Files of type voor XML en selecteer het laatste opgeslagen bestand met de filmtitels.
 • Klik Options > Transform.
 • Selecteer HowToDoInAccess, klik OK om te bevestigen en nog eens OK om de gegevens te importeren. Het databasevenster toont nu ook de namen van diverse filmtabellen. Als je alleen maar ikoontjes ziet, klik dan boven in de menubalk op View > List.
 • Dubbelklik op tabel tblTitle.Behalve filmtitels zie je ook gegevens over jaar, land, lengte enz. Je kunt de kolommen sorteren en breder of smaller maken.

terug naar boven

Stap 5 (optie)

Je kunt nog een stap verder gaan en het aantal films per land en per jaar tellen in een kruistabel. MS Access heeft daartoe een handig instrument: de interactieve draaitabel of pivot table.

 • Sluit de tabel door rechtsboven op het kruisje van de tabel (niet van de database!) te klikken.
 • Links in het databasevenster klik je onder Objects op Queries.
 • Klik in de linker helft onder Objects op Query en dubbelklik vervolgens in de rechter helft op Een venster met de naam Show Table gaat open en toont de lijst tabellen.
 • Selecteer tabel tblTitle, klik op Add en sluit af met Close. De tabel staat op de bovenste helft van de query module.
 • Selecteer in de tabel het veld film_title en sleep het naar de eerste kolom in de onderste helft van de module.
 • Herhaal dit met de velden film_year, film_country en film_w_categories. Het resultaat ziet er zo uit: • Boven in de menubalk klik je op View > PivotTable View. De wizard gaat open en toont rechts de PivotTable Field List met onze vier velden.
 • In de de PivotTable Field List klik je op het plus-teken voor film_year. Selecteer het subveld met dezelfde naam en sleep het naar de draaitabel bij Drop Row Fields here aan de linker kant.
 • Klik op het plus-teken voor film_country. Selecteer het subveld met dezelfde naam en sleep het naar de draaitabel bij Drop Column Fields here aan de bovenkant.
 • Klik je op het plus-teken voor film_title. Selecteer het subveld met dezelfde naam en sleep het naar de lege draaitabel bij Drop Totals or Detail Fields here.
 • Klik in de draaitabel met je rechter muisknop op film_title > AutoCalc > Count
 • Klik nogmaals met je rechter muisknop op film_title > Hide details. Maak de kolommen smaller door de verticale lijn naar links te slepen.

De kruistabel geeft een overzicht van het aantal films per land en per jaar. Je kunt film_year vervangen door film_w_categories om het aantal films per genre (fictie, nonfictie) te tellen.

terug naar boven