Cinema in ContextHow To Do

Hoeveel bioscopen waren er actief in Rotterdam in ieder jaar tussen 1921 en 1940?


Voor deze vraag gaan we werken met de 'Bewaarset': door gegevens op te slaan en te bewerken in Access, kunnen we een overzicht maken van het aantal bioscopen in Rotterdam in de genoemde periode.

Methode

Stap 1

 • Open Cinema Context in een nieuw venster
 • Klik bovenaan de pagina op Bioscopen.
 • Vul in het eerste zoekveld 'Rotterdam' in en selecteer in het keuzeveld rechts hiervan Stad.
 • Vul achter actief tussen'1921' en '1940' in.
 • Klik op
 • Klik op alles naar bewaarset.
 • In het venster van de bewaarset (als het venster niet zichtbaar is, klik je bovenaan de pagina op Mijn Bewaarset) klik je vervolgens op download inhoud. Sla het bestand met resultaten op in een gemakkelijk terug te vinden map.

Stap 2

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet het bestand HowToDoInAccess.xslt op je computer staan. Als je dit bestand nog niet hebt geïnstalleerd, volg dan de methode op Waar vind ik het transformatie-bestand en waartoe dient het? en ga vervolgens verder bij Stap 3. Heb je dit bestand al eerder geinstalleerd, volg dan de procedure hieronder.

 • Start MS Access.
 • Klik linksboven op File > New.
 • Kies rechts in het scherm voor het creëren van een Blank database.
 • Creëer de database in een gemakkelijk terug te vinden map.
 • Klik File > GetExternal Data > Import.
 • Kies in het keuzeveld Files of type voor XML en selecteer het eerder opgeslagen bestand (de bewaarset) met de gevonden data. Klik op Import.
 • Klik Options > Transform.
 • Selecteer HowToDoInAccess,klik OK om te bevestigen en nog eens OKom de gegevens te importeren.

terug naar boven

Stap 3

Je ziet nu in de rechter helft van het databasevenster een serie tabellen (klik anders links onder Objects op Tables). Door een query te ontwerpen kunnen we deze tabellen met elkaar in verband brengen.

 • Klik in de linker helft onder Objects op Query en dubbelklik vervolgens in de rechter helft op . Er verschijnt een hulpvenster met de namen van alle tabellen.
 • Selecteer tblCinemaActivePeriode en klik op Add. Klik vervolgens op close.
 • Klik op Tables > Create table by entering data.
 • Vul in de kolom Field 1 onder elkaar de jaartallen '1921' tot en met '1940' in.
 • Klik met de rechtermuisknop op Field 1 en selecteer Rename Column. Geef Field 1 als naam Jaar.
 • Klik op het afsluitende kruisje, er wordt nu om een naam voor de tabel gevraagd. Kies voor Jaartal.
 • Access waarschuwt nu dat er geen primary key gedefinieerd is. Dit hoeft ook niet, dus kies voor No.
 • Je ziet Jaartal nu tussen de andere tabellen staan. Sleep hem naar de bovenste helft van de Query.

Er staan nu twee tabellen in de Query: tblCinemaActivePeriod en Jaartal. Door deze tabellen met elkaar te kruisen, kunnen we de onderzoeksvraag beantwoorden. • Selecteer in de tabel tblCinemaActivePeriode het veld cinema_id en sleep het naar de eerste kolom in de onderste helft van de query module.
 • Selecteer in de tabel Jaartal het veld Jaar en sleep het naar de tweede kolom in de onderste helft van de query module.
 • Klik op (Totals) bovenin de taakbalk.
 • Kies in de kolom cinema_id op de regel Total voor Count en in de kolom Jaartal op de regel Total voor Group by.
 • Noteer in de derde kolom, bovenste regel: Left([d_opened];4) Je zoekt daarmee alleen op de eerste vier cijfers vanaf links in het veld d_opened.
 • Noteer in de vierde kolom, bovenste regel: Left([d_closed];4) Je zoekt daarmee alleen op de eerste vier cijfers vanaf links in het veld d_closed.
 • Kies in de kolom Left([d_opened];4) op de regel Totals voor Where en vermeld onderaan op de regel Criteria: <=[Jaar] Je filtert daarmee alle datums vóór of tijdens een bepaald jaar.
 • Kies in de kolom Left([d_closed];4) op de regel Totals voor Where en vermeld onderaan op de regel Criteria: >=[Jaar] Je filtert zo alle datums na of tijdens een gegeven jaar.
 • Sla de query op: File > Save > vul een naam in zoals 'BioscopenPerJaar' en klik op Save.

Als je nu op View > Datasheet view klikt zie je de tabel met het antwoord op de onderzoeksvraag.terug naar boven

Discussie

Aan de hand van dit resultaat kun je je een aantal dingen afvragen:

 • Zijn deze 20 bioscopen allemaal 'vaste' bioscopen of zitten er ook reisbioscopen tussen?
 • Welke definitie van 'actief' hanteer je? Als een bioscoop een groot deel van het jaar gesloten was wegens verbouwing, tel je hem dan toch mee?
 • Welke definitie van 'bioscoop' hanteer je? Is een schouwburg waar incidenteel ook films werden vertoond een bioscoop?