Cinema in ContextDoe Het Zelf

Hoeveel Franse films werden er in Utrecht en Groningen vertoond in ieder jaar tussen 1922 en 1925?


Door gegevens op te slaan en over te brengen naar een database, kun je een mooi overzicht geven van de ontwikkeling van het aantal Franse films dat vertoond werd in Rotterdam gedurende een reeks van jaren. De hele procedure bestaat uit vijf stappen. Je leert hoe je de gevonden gegevens kunt verwerken in een interactieve kruistabel of draaitabel (pivot table). Met deze digitale techniek kun je variabelen (de kolommen in een tabel) op verschillende manieren met elkaar kruisen. Dit is een vervolg op Hoeveel Franse films werden er in Rotterdam vertoond in ieder jaar tussen 1922 en 1925?

Tip: Als je meer dan 500 resultaten wilt downloaden, moet je inloggen bij Cinema Context. Je mag dan maximaal 1000 resultaten ineens downloaden. Wie een UvAnetID van de Universiteit van Amsterdam heeft, kan zonder meer inloggen. Anderen moeten een verzoek hiertoe indienen bij k.dibbets@xs4all.nl

Methode

Stap 1

We gaan de gegevens opzoeken die de query nodig heeft om te kunnen functioneren. Dat doen we in twee stappen. Eerst kijken we naar de voorstellingen waarin Franse films werden vertoond.

 • Open Cinema Context in een nieuw venster
 • Klik bovenaan de pagina op Voorstellingen.
 • Vul in het eerste zoekveld 'Utrecht’ in en selecteer in het keuzeveld achter dit zoekveld Stad.
 • Vul in het tweede zoekveld 'Groningen' in en selecteer in het keuzeveld achter dit zoekveld Stad. Selecteer in het keuzeveld vóór het zoekveld Or.
 • Ga naar het derde zoekveld, klik op het keuzeveld rechts hiervan en selecteer Land van filmproductie. Er verschijnt een knop Index aan de rechterkant van het keuzeveld.
 • Klik op de knop Index en kies Frankrijk. Er staat nu een F in het linkerzoekveld.
 • Achter het zoekveld actief tussen vul je '01-01-1922' en '31-12-1925' in.
 • Klik op Je ziet nu het aantal voorstellingen in Utrecht en Groningen waarin Franse films werd vertoond.
 • Klik op alles naar bewaarset.

Stap 2

We voegen ook de films toe aan onze set. Dat is nodig omdat tijdens deze voorstellingen ook films werden vertoond die niet uit Frankrijk kwamen. We kunnen de Franse films onderscheiden van de overige films met behulp van de gegevens over het land van herkomst.

 • Klik bovenaan de pagina op Films.
 • Vul in het eerste zoekveld ‘Utrecht’ in en selecteer in het keuzeveld achter het zoekveld Stad van vertoning.
 • Vul in het tweede zoekveld 'Groningen' in en selecteer in het keuzeveld achter het zoekveldStad van vertoning. Selecteer in het keuzeveld vóór het zoekveld Or
 • Ga naar het derde zoekveld, klik op het keuzeveld rechts hiervan en selecteer Land. Er verschijnt een knop Index aan de rechterkant van het keuzeveld.
 • Klik op de knop Index en kies Frankrijk. Er staat nu een F in het linkerzoekveld.
 • Achter het zoekveld actief tussen vul je '01-01-1922' en '31-12-1925' in.
 • Kies onder 'Beperk zoekopdracht tot' voor Beide.
 • Klik op . Je ziet nu het aantal Franse films dat in Utrecht en Groningen is vertoond tussen 1922 en 1925.
 • Klik op alles naar bewaarset.

terug naar boven

Stap 3

We voegen de bioscopen en hun adres toe omdat het aantal films per stad moet worden gespecificeerd

 • Klik bovenaan de pagina op Bioscopen.
 • Vul in het eerste zoekveld 'Utrecht' in en selecteer in het keuzeveld achter dit zoekveld Stad.
 • Vul in het tweede zoekveld 'Groningen' in en selecteer in het keuzeveld achter dit zoekveld Stad. Selecteer in het keuzeveld vóór het zoekveld Or.
 • Klik op alles naar bewaarset en vervolgens op download inhoud. Je ziet dat de gegevens over de bioscopen bij die van de voorstellingen en de films zijn gevoegd. Sla het bestand in een gemakkelijk terug te vinden map op.

terug naar boven

Stap 4

Aangezien voor deze vraag een nogal gecompliceerde query nodig is, geven we je deze cadeau. Hij zit in een database, die je bij Downloads kunt downloaden. Sla deze bijna lege database in een gemakkelijk terug te vinden map op. Je hebt hem straks weer nodig. Je kunt dezelfde query overigens ook gebruiken in andere vragen van het type: Hoeveel films uit land X werden er in stad Y vertoond in ieder jaar tussen xxxx en xxxx?

Tip: Als je het bestand HowToDoInAccess.xslt nog niet op je computer hebt staan moet je dit eerst downloaden. Je vindt het bij Downloads. Sla het bestand in een gemakkelijk terug te vinden map op.

 • Dubbelklik op de zojuist opgeslagen file FilmsInCity.mdb om Access te starten. Negeer eventuele waarschuwingen.
 • Klik in de linker helft onder Objects op Query. Je ziet dat er al drie queries klaar staan. Alleen de data ontbreken nog. Die gaan we nu toevoegen.
 • Klik op File > Get External data > Import
 • Kies beneden in het keuzeveld Files of type voor XML.
 • Selecteer de eerder opgeslagen inhoud van de bewaarset.
 • Klik op Options > Transform.
 • Selecteer HowToDoInAccess (als dit bestand er nog niet staat: klik op Add om het toe te voegen vanuit de map waarin je HowToDoInAccess net hebt opgeslagen) en klik op Ok.
 • Onder Import Options selecteer je Append Data to existing table(s). Klik tenlsotte op Ok. De query is nu compleet.

terug naar boven

Stap 5

We moeten de resultaten nu nog kunnen uitsplitsen per stad. Dat doen we door de query uit Stap 4 uit te breiden.

 • Open de ontwerpkant van de query door in de menubalk te klikken op View > Design View.
We gaan drie tabellen toevoegen aan de query.

 • Klik op in de taakbalk of klik in de menubalk op Query > Show Table
 • Selecteer tblJoinProgrammeCinema en klik op Add.
 • Selecteer tblJoinCinemaAddress en klik op Add.
 • Selecteer tblAddress en klik op Add.
 • Klik op Close en het hulpvenster verdwijnt.
 • Sleep programme_id in de tabel tblProgramme naar het gelijknamige veld in de tabel tblJoinProgrammeCinema. Er verschijnt een lijn tussen beide velden.
 • Sleep cinema_id in de tabel tblJoinProgrammeCinema naar het gelijknamige veld in de tabel tblJoinCinemaAddress. Er verschijnt een lijn tussen beide velden.
 • Sleep address_id in de tabel tblJoinCinemaAddress naar het gelijknamige veld in de tabel tblAddress. Er verschijnt een lijn tussen beide velden.
 • Sleep address_city in de tabel tblAddress naar een plaats vóór de eerste kolom in het onderste deel van de query module. Het veld wordt toegevoegd als kolom. • Klik opView > Datasheet view De steden staan voor de jaartallen.
We kunnen deze gegevens ook in een wat overzichtelijkere kruistabel weergeven.

 • Klik op View > Pivot Table View.
 • Sleep address_city naar de verticale kolom en Jaar naar de horizontale. Sleep title naar het middenveld, klik met de rechter muisknop op het nieuwe veld CountOfTitle, kies Autocon > Count. Je krijgt nu dit resultaat te zien. Je kunt de kolommen smaller maken door de scheidingslijn naar links te slepen.
terug naar boven

Discussie

 • Niet alle filmvoorstellingen zijn bekend. Van sommige bioscopen zijn de programma's niet allemaal aanwezig in Cinema Context. Er zijn ook bioscopen waarvan we helemaal niets weten, bijvoorbeeld omdat ze nooit adverteerden. Welke invloed heeft dit op het resultaat? Weten we van Utrecht bijvoorbeeld meer dan van Groningen? Of Vice Versa? Bespreek de representativiteit van je gegevens.
 • Welke bioscopen ontbreken in je analyse? Vergelijk daartoe de bioscopen, die je in deze vraag hebt gevonden, met de vraag Hoeveel bioscopen waren er actief in Rotterdam in ieder jaar tussen 1921 en 1940?
 • Als de gegevens in absolute aantallen niet volledig kunnen zijn (en dat komt vaak voor), kun je soms beter gebruik maken van een verhoudingsgetal zoals een percentage. Voorbeeld: Het filmaanbod bestaat uit xx procent Franse films en xx procent Duitse films.
 • Niet alle voorstellingen vinden plaats in een 'gewone' bioscoop. Soms worden films vertoond op de kermis door een reizende bioscoop. Soms vertoont een vereniging films voor leden in een eigen lokaal. Ga eens na of dit ook in Rotterdam voorkomt in deze periode.